Bildiri Gönderimi

Lütfen aşağıdaki bildiri gönderimi kurallarını dikktalice okuyunuz.
Bildiri Özeti gönderimi son tarihi 25 Eylül 2022'dir.

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Kongre için bildiri özetleri bildiri sistemi üzerinden gönderilecek olup, E-posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.
 • TARK 2022 Kongresine gönderilen bildiriler Sözlü ve Poster olarak değerlendirilecektir.
 • Bildiriler hiçbir platformda sunulmamış ve/veya yayınlanmamış olmalı, ticari bağlantı içermemelidir.
 • Bildiri Özeti son gönderimi 25 Eylül 2022'dir.
 • Bildiri özeti gönderen yazarın en fazla iki bildirisi kabul edilecek olup, iki çalışmadan fazlasının sunulmasına izin verilmeyecektir.
 • Özetiniz toplam 300 kelimeyi geçmemelidir. (Anahtar kelime, kaynaklar vs. hariç)
 • Bildiri özetleri gönderilirken yazarların belirttikleri yarışma istekleri dikkate alınacak, ancak hakem değerlendirmesi sonucu yüksek puan alan bildiriler yarışmaya katılmaya hak kazanabileceklerdir.
 • Bildiride sunan yazarın fiziksel kongre kaydı zorunludur.
 • Bildiri değerlendirme süresi bittikten sonra, sunan yazar değişikliği; sadece çalışmada adı geçen ve kongre kaydı tamamlanmış olan isimler arasından yapılabilecek olup, yeni isim eklenmesi kesinlikle yapılamayacaktır.
 • Kabul edilen ve sunulan bildiriler, E-Kitap olarak kongrenin web sitesinde yayınlanacaktır. Kayıt olsa bile sunulmayan hiçbir bildiri kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar bildirilerini sunmak zorundadır. Kayıt yaptırmış olması bildiri ve posterlerinin özet kitabında basılacağı anlamını taşımamaktadır. Sunumu mazaretsiz olarak yapılmayan bildiri ile gönderilmeyen poster çalışmalar kongre özet kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar ilgili bilimsel programa uygun şekilde hareket etmek ve sunumunu gerçekleştirmek zorundadır.
 • Tüm klinik ve deneysel çalışmalar, insan veya hayvan araştırmaları, Avrupa regülasyon otoritelerine uygun etik çerçevede yapılmış olmalıdır. Etik kurul onayının alınmış olduğuna dair bilgi verilmelidir. Bilimsel Komite, gerekli görürse, onay / muafiyet belgesinin kopyasını isteyebilir. Derlemeler ve meta-analizler etik onay gerektirmezler. Vaka sunumları için yazılı hasta onam belgesi alınamamış ise etik kurul onayı gerekmektedir. Yarışma için kabul edilen sunuların etik kurul izinlerinin taranmış hallerinin yarışma öncesinde belirtilen tarihe kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Gönderilen bildirinin geri çekilme isteği durumunda sunacağı belirtilen kişinin e-posta adresinden bir e-posta yolu ile TARK2022 Sekreteryasına (kongre@tark2022.org) bildirilmelidir. Bu e-postada; bildiri numarası; sunacağı belirtilen kişinin iletişim bilgileri; bildiri geri çekme nedenleri; tüm yazarların bildirinin geri çekilmesi gerektiğini kabul ettiklerine dair imzalı onayları açıkça belirtilmelidir.

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti gönderimi son tarihi 10 Eylül 2022'dir.