Yoğun Bakım Güncelleme Kursu

 

  10.45 Açılış Dilek Kazancı, Meral Kanbak, Oktay Demirkıran
  11.00 - 12.00 Hemodinamik monitörizasyon Pınar Zeyneloğlu
  Dolaşım şoku: tanı tedavi Yalım Dikmen
  Sepsis, septik şok: tanı, tedavi Fethi Gül
  Ara
  12.15 - 13.15 ARDS de mekanik ventilasyon yaklaşımları Nahit Çakar
  Akut böbrek hasarı, SRRT-başlama ve ayırma Alper Yosunkaya
  ECMO: Başlama ve ayırma Dilek Kazancı
  13.15 - 14.00 Öğle Yemeği
  14.00 - 15.00 Yoğun bakımda nütrisyon Birgül Yelken
  Sedasyon- analjezi Dilek Memiş
  Resüsitasyon sonrası bakım Oktay Demirkıran
  Ara  
  15.00 - 15.45 Pulmoner emboli: Tanı - Tedavi Nimet Şenoğlu
  Arter kan gazının değerlendirilmesi Tuğhan Utku
  15.45 - 16.00 Kapanış ve Geri Bildirimler