"Umuda Uyanmak..." - TARD Fotoğraf Yarışması

TARK 2022 bünyesinde amatör bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi planlanmıştır. Bu yılki kongre mottomuzdan yola çıkarak fotoğraf yarışmasında da “Umuda Uyanmak” mottosunun sanat aracılığıyla işlenerek umut dolu fotoğraflar yaratılması amaçlanmıştır.

Yarışma Katılım Şartları

 • Yarışmaya TARD üyesi olan öğretim üyeleri, uzmanlar ve uzmanlık öğrencileri katılabilir.

 • Her katılımcı en fazla 3 ( üç ) adet eserle yarışmaya katılabilir.

 • Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz

 • Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir.

 • Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır

 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb'tan küçük olmamalı, 4Mb'ı da geçmemelidir

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

 • Yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

 • Katılımcılar gönderdiği fotoğraflar için kongre sonrası TARD tarafından başka yerlerde yayınlanmasını, gösterilmesini kabul etmiş sayılırlar.

 • Başvuru bitiş tarihi: 07. 10. 2022

YARIŞMA ÖDÜLÜ

 • 1.lik Ödülü: TARK 2023 Kayıt & Konaklama
 • Ödül alan fotoğraflar TARK 2022 kongresinde açıklanacaktır. En iyi 10 fotoğraf TARK 2022 sırasında kongre alanında ve TARD web sitesinde sergilenecektir.